Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia

Fysioterapeutti on ammattilainen tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien tutkimisessa ja hoidossa. 

Syitä terapiaan hakeutumiseen voivat olla esimerkiksi leikkauksen jälkeinen kuntoutus tai konservatiivisesti toteutettava kuntoutus.

Fysioterapia lähtee asiakkaan tutkimisesta, ongelmien kartoittamisesta ja hoidon suunnittelusta. Fysioterapian keinoja ovat terapeuttinen harjoittelu, manuaaliset käsittelyt ja fysikaaliset hoidot.

Terapian vaikuttavuutta seurataan ja tarvittaessa hoitosuunnitelmaa muutetaan. Terapiajakson aikana asiakas saa tarvittaessa yksilölliset, kirjalliset kotihoito-ohjeet.

Fysioterapiaan et tarvitse lääkärin lähetettä.