Neurologinen fysioterapia

Neurologinen fysioterapia on kuntoutusmuoto, jolla pyritään ylläpitämään tai parantamaan kuntoutujan liikkumis- ja toimintakykyä, sekä tukemaan hänen selviytymistään päivittäisissä toimissa.

Kohderyhmänä neurologiselle fysioterapialle on erilaiset neurologiset sairaudet kuten MS-tauti, Parkinsonin tauti, AVH-potilaat ym. sekä erilaiset selkäydinvammat (paraplegia, tetraplegia).

Neurologisessa fysioterapiassa kartoitetaan aluksi kuntoutujan liikkumis- ja toimintakyky eri menetelmin, sekä näihin liittyvät ongelmat. Tämän jälkeen laaditaan yhdessä kuntoutujan kanssa yksilöllinen kuntoutussuunnitelma ja tavoitteet fysioterapiaan.

Neurologisen fysioterapian keinoja ovat mm. erilaiset liikehoidot, tasapaino- ja koordinaatioharjoitukset, liikemallien opettelu, siirtymisten harjoittelu asennosta toiseen, liikkumisen harjoittelua eri apuvälinein, lihaskuntoharjoittelu, rentoutus jne.

Pääasiassa neurologisen fysioterapian asiakkaat tulevat kuntoutukseen maksusitoumuksella, joiden maksajina ovat yleensä KELA, vakuutusyhtiöt tai kuntayhtymä / sairaanhoitopiiri.

OLEMME KELAN VAATIVAN LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN PALVELUNTUOTTAJA.

Fysioterapeuttimme Pekka Taavitsainen, Kaisa Siivonen ja Harri Virtanen ovat erikoistuneet neurologiseen fysioterapiaan.