Fysioterapeutin suoravastaanotto

Miksi?
- Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet muodostavat neljänneksen perusterveydenhuollon
lääkärikäynneistä, kuormittaen lääkäreiden työlistoja ja kasvattaen jonoja edelleen
- Suoravastaanottokoulutuksen käynyt fysioterapeutti on erikoistunut tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin ja varatessa aikaa suoraan fysioterapeutille lääkäreiden aikaa säästetään muihin ongelmiin/sairauksiin
- Asiakkaan hoitoon pääsy nopeutuu ja hoidon aloittaminen ei viivästy, jolloin kuntoutus saadaan käynnistettyä tehokkaammin odottamisen sijasta. Useimmat (kaikki) tuki- ja liikuntaelimistön ongelmat hyötyvät nopeasta kuntoutuksen aloittamisesta.
- Kuntoutuksen tehokkuus korostuu, sairauspoissaolot lyhenevät ja pitkässä juoksussa
asiakkaan työ- ja toimintakyky pysyvät pidempään hyvinä.

Mitä?
- Suoravastaanotolla tule- kuntoutukseen erikoistunut fysioterapeutti tekee spesifit tutkimukset ja haastattelut, sekä näiden pohjalta kuntoutussuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa. Täten välttämättä asiakkaan ei ole pakko käydä esim. läääkärillä ensin. 
- Suoravastaanottokoulutuksen käynyt fysioterapeutti osaa arvioida sairaslomatarpeen sekä
myöskin lääkityksen tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin

Miten?
- Tule- ongelmasta riippuen fysioterapiassa käydään keskimääräisesti 3-5 kertaa, joista ainakin ensimmäinen suoravastaanottokoulutuksen käyneellä fysioterapeutilla. Tämän jälkeen asiakkaan kuntouttaminen voi jatkua myös muiden fysioterapeuttiemme kanssa - asiakkaan kuntoutuminen on koko henkilökuntamme prioriteetti ja vaihdamme ajatuksia keskenämme kuntoutuksen edistämiseksi.

- Varaa aikasi suoraan suoravastaanottokoulutuksen käyneelle fysioterapeutille, Fysio-
Raumassa tämän erikoistumisen on suorittanut Pekka Taavitsainen.